U bent hier

Neurologische problemen

Na een hersenbloeding of –infarct verliest u een deel van uw zelfredzaamheid. Om deze terug te winnen, moet u opnieuw leren om uw evenwicht, coördinatie, spierkracht, staan en stappen te oefenen. We helpen u graag daarbij.

Revalidatie bij Parkinson, MS, amyotrofe lateraal sclerose, myopathie (spierziekte)

Bij aandoeningen zoals Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose en myopathie gaan de motorische functies langzaam achteruit. De medische behandeling probeert de evolutie van de ziekte zo traag mogelijk te laten verlopen. De revalidatie is gericht op het onderhouden van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen. We kijken ook mee voor en geven informatie over adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.

Revalidatie na aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

De aantasting van de perifere zenuwen uit zich onder andere in gevoelsstoornissen, krachtsverlies, verlammingen en gangstoornissen. Uiteraard zal dit uw zelfstandigheid beperken. Na diagnosestelling en verwijzing door uw behandelend geneesheer, proberen we samen aangepast aan uw mogelijkheden en verwachtingen een oefenprogramma op te stellen.